کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، دی ماه ۱۳۸۳

کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

International Conference on Earthquake (A Memoral of Bam Disaster)

کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)