کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب، بهمن ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب

International Conference on Desalination and Water Treatment

پوستر کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب

کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب