کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران، تیر ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران

International Conference on Civil, Architecture, Development and Reconstruction of Urban Infrastructure in Iran

پوستر کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس با همكاري موسسه علمي، پژوهش نوين و با حمايت دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران