کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی، آبان ماه ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی

International Conference on Digital Banking Marketing

پوستر کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی

کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ توسط ،انجمن بازاریابی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی