کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری

International Conference on Sustainable Development With a focus on Agriculture, Environment and Tourism

پوستر کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری