سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

پوستر سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فرهنگیان،گروه آموزش و پژوهش شركت مهندسي بارو گستر پارس با همكاري دانشگاه فرهنگيان استان گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی