سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، مهر ماه ۱۳۸۹

سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

3rd International Conference on Seismic Retrofitting

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۹ توسط ،موسسه پژوهشگران مقاوم سازي ايراناستانداري آذربايجان شرقي، اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای