اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی

اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی

اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آباده برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی