کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی، خرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی

پوستر کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی

کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،پژوهشكده مديريت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی