همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم، اردیبهشت ماه 98

همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم

National Conference on Linguistic Criticism of Contemporary Farsi Holy Quran

پوستر همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم

همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی زبان و ادبیات عربی استان البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی «نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم» به همت انجمن علمی زبان و ادبیات عربی استان البرز، جمعه ۱۳ اردیبهشت سال ۹۸ برگزار می‌شود.

این همایش در محور‌هایی از جمله «آسیب شناسی ترجمه ترکیبات وصفی و اضافی قرآن»، بررسی تفاوت معنایی جملات اسمیه و فعلیه در ترجمه‌های قرآنی»، «بررسی ترجمه سوره‌های قرآنی از لحاظ واژه و ساختار»، «واکاوی ترجمه واژگان چند معنایی» و ... برگزار خواهد شد.

 

محور های همایش:

 *چالش های ترجمه در سطوح واژگانی، صرفی، نحوی و بلاغی

 *بررسی ترجمه اصطلاحات قرآنی با تکیه بر ساختارهای زبانی آن

 * بررسی ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قران از نظر زبان شناختی

 *روش شناسی ترجمه قرآن کریم با رویکرد بلاغی

*نقد و ارزیابی ترجمه کلمات اضداد در قرآن

 *آسیب شناسی ترجمه ترکیبات وصفی و اضافی در قرآن

* بررسی تفاوت معنایی جملات اسمیه و فعلیه در ترجمه های قرآنی

 * بررسی ترجمه سوره های قرآنی از لحاظ واژه و ساختار

 * واکاوی ترجمه واژگان چند معنایی

 * پژوهش های مرتبط