همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم

National Conference on Linguistic Criticism of Contemporary Farsi Holy Quran

پوستر همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم

همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیانجمن علمي زبان و ادبيات عربي استان البرز در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم