چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

the 4th iranian congress of community oral health

پوستر چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعيدانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی