چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، آذر ماه 98

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

the 4th iranian congress of community oral health

پوستر چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی مراجعه فرمایید.


  • سیاستگذاری در راستای ارتقاء سلامت دهان و دندان برای همه
  • مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در دندانپزشکی بالینی از زاویه تخصص‌های مختلف دندانپزشکی
  • یافته‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی در القاء رفتارهای پیشگیرانه
  • ارزیابی خطر پوسیدگی در مطب دندانپزشکی
  • عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر سلامت دهان


مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی