اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی؛سیستم ها و تکنولوژی، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی؛سیستم ها و تکنولوژی

First International Conference on Neural Engineering; Systems and Technology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی؛سیستم ها و تکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی؛سیستم ها و تکنولوژی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی؛سیستم ها و تکنولوژی مراجعه فرمایید.