اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه های بتنی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه های بتنی

The first international conference on the exchange of scientific information in the field of concrete materials and structures

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه های بتنی

اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه های بتنی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه های بتنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه های بتنی