همایش بین المللی گمرک و تجارت نوین، بهمن ماه 98

همایش بین المللی گمرک و تجارت نوین

International Customs and Commerce Conference

همایش بین المللی گمرک و تجارت نوین در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط گمرک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنفرانس ICCNC

کنفرانس گمرک و تجارت نوین، برای اولین دوره تشکیل و برگزار خواهد شد. همیشه پتانسیل و ظرفیت افراد فعال و محقق دانشگاهی در داخل و خارج کشور یکی از محل های بحث بوده است که هیچ گاه ارتباط درستی میان این بخش و بخش های مورد نیاز داخل مانند صنعت، کشاورزی، تجارت و … تشکیل نشده است.

حوزه های جدید و فناوری های جدید روز مواردی هستند که به شدت در روند تجارت و همین طور عبور از شرایط سخت تحریمی کشور موثر خواهند بود، به عنوان مثال استفاده از تکنولوژی در کنترل مرزها، استفاده از فناوری های من جمله دیتاهای بزرگ در بررسی زنجیره ی تجارت، استفاده از روش های پرداخت به روز در تجارت و… از جمله مواردی هستند که می توانند در ارائه راه حل ها کمک کننده باشند.

ما در این کنفرانس ضمن تشکیل شبکه ی علمی و عملیاتی سعی در آسیب شناسی مسائل تجاری کشور و ارائه راه حل با استفاده از فناوری های نوین و فرآیندهای جدید تجاری خواهیم داشت.

 

محورهای کنفرانس:
1.Trade
A secure trade environment for economic development

Trade policy

Technology and trade operational management

Strategies for managing supply chains

Protectionism or liberalization

2.Customs
Customs and commerce: cooperation challenges

Monitor emerging trends, including IT solutions for exchange of information between customs and between customs agencies

Coordination and cooperation borders

Special Economic Zone (SEZs)

Authorized Economic Operator (AEO) Project and ranking system implementation

Novel risk management system (RMS) and indicators

Investigating the role of customs unions in the development of foreign trade

3.Excursion into future
Modern technologies in international trade

Smart borders for seamless trade, travel and transport

Data Analysis for Effective Border management

BLOCKCHAIN and commerce

Machine learning applications in customs

4.مسائل داخلی
تأثیر آزاد سازی نرخ ارز بر تجارت بین الملل

گمرک و نظام تعرفه، بازرگانی و تجارت بین الملل

تحریم و  تجارت: موانع و ارائه راهکارها

نقش گمرک در تجارت خارجی

مشکلات نهادی و ساختاری تجارت خارجی ( ثبت سفارش، کارت بازرگانی، تعارض منافع و …)