اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران، بهمن ماه 97

اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران

The first national ideological conference in Iranian cities

پوستر اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران

اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس :

این کنفرانس تمامی ایده ها  که قابلیت اجرا دارند در برمیگیرد و به نوعی به تمامی رشته های دانشگاهی که قابلیت ایده  مقاله نو آورانه و اختراع دارند را شامل می شود.از قبیل :

علوم پایه

علوم مهندسی

علوم پزشکی و...