سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون، دی ماه 92

سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


به منظور گسترش دانش فنی و تبادل آخرین دستاوردهای علمی-تحقیقاتی توسط صنعتگران، پژوهشگران و اندیشمندان مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل وخارج از کشور و پیگیری و رصد رویدادهای علمی و تجاری مرتبط با کنترل و اتوماسیون صنعتی، سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون درتاریخهای ۷ الی ۹ دی ماه ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

 

 

محورهای کنفرانس:

تحلیل و طراحی سیستم های کنترل
- بهینه
- غیر خطی و آشوب
- تطبیقی، مقاوم
- پیش بین
- کسری
- هوشمند
- وقایع گسسته
- فرایندهای اتفاقی
- شناسایی سیستم
- مدلسازی
- مبتنی برشبکه
- تحلیل پایداری
- هایبرید
- سینگولار و دوبعدی

کاربردهای سیستم های کنترل
- رباتیک
- مکاترونیک
- هدایت، ناوبری و کنترل
- کنترل ترافیک، شبکه های هوشمند و شبکه های سنسوری

ابزار دقیق و اتوماسیون
- کنترل صنعتی
- عملگرها و حسگرها
- پروتکل های صنعتی
- کنترل هوشمند
- اتوماسیون خودرو
- اتوماسیون صنایع نفت
- گاز و پتروشیمی
- کنترل توزیع شده (DCS)
-  ریز حسگر و ریز عملگر (MEMS)

آموزش کنترل

 

 


رئیس کنفرانس: دکتر مسعود شفیعی
دبیر کنفرانس: دکتر حیدرعلی طالبی
دبیر کمیته علمی: دکتر سیدکمال الدین نیک روش