پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران

5th Iranian Conference on Communications Engineering (ICCE 2021)

پوستر پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران

پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران