کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی

The International Scientific Conference on Challenges in Engineering, Technology and Applied Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی

کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،University of Economics in Katowice برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی