سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، مهر ماه ۱۴۰۲

سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

13th International Congress on Civil Engineering

پوستر سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تحت نظارت هیات امنای کنگره بین المللی مهندسی عمران و با پشتیبانی سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران