کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر

International Conference on Conservation of 20th Century Heritage from Architecture to Landscap

پوستر کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر

کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران،موسسه پژوهشي فرهنگ و هنر دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر