اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری، شهریور ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری

The 1st International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban Regeneration

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری