پنجمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان، مهر ماه ۱۳۹۱

پنجمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان

5th International Conference on Child and Adolescent Psychiatry

پنجمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، انجمن روانپزشكي كودك و نو در شهر تهران برگزار گردید.