همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، مرداد ماه ۱۳۹۶

همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

Comprehensive Conference Agriculture, Natural Resources and Environment Sustainable

پوستر همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار