همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی، تیر ماه ۱۳۹۶

همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی

پوستر همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی

همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان زاوه در شهر زاوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی