کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها، خرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها

پوستر کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها

کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشگاه فني و حرفه اي ميرزاكوچك صومعه سرا در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها