کنفرانس بین المللی بیو فوتونیک و اپتیک زیست پزشکی، آبان ماه ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی بیو فوتونیک و اپتیک زیست پزشکی

International Conference on Biophotonics and Biomedical Optics

پوستر کنفرانس بین المللی بیو فوتونیک و اپتیک زیست پزشکی

کنفرانس بین المللی بیو فوتونیک و اپتیک زیست پزشکی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بیو فوتونیک و اپتیک زیست پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی بیو فوتونیک و اپتیک زیست پزشکی