پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران

پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران

پوستر پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران

پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران و مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


هدف اصلی از برگزاری این همایش فراهم آوردن فضایی مناسب برای بحث و تبادل نظر و انتقال تجربیات میان علاقه مندان و اطلاع از یافته های جدید در هر یک از حوزه های مرتبط با بیوانفورماتیک می باشد.

 

 

محورهای همایش:

MAIN TOPICS:
- Sequence Analysis and Comparative Genomics
- Transcriptomics, Metabolomics and Proteomics
- Metabolic and Regulatory networks
- Systems Biology
- Structural Bioinformatics
- Bioimage Informatics
- Biomathematics and Biostatistics
- Computational Biology
- Data Mining, Machine Learning and Pattern Recognition
- Computational Genomics
- Next-Generation Sequencing and High-Throughput data analysis
- Phylogenetics and Evolution

Special Topics on Biomolecular Modeling:

- Methods and Applications in Protein Structure Prediction
- Ligand-Protein and Protein-Protein Docking and Virtual Screening
- Molecular Dynamics and Monte Carlo Simulations of Biomolecular Systems
- Biomolecular Applications of Computational Chemistry
- Structure-Based and Fragment-Based Drug Design
-Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) Models