اولین کنفرانس بین المللی سیره علوی در ایران، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی سیره علوی در ایران

The first international conference of Alavi tradition in Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی سیره علوی در ایران

اولین کنفرانس بین المللی سیره علوی در ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسیج مستضعفینبنیاد خیریه زهرای اطهر شرکت زمین سازه صدرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی سیره علوی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی سیره علوی در ایران