اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی، آذر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی

The first international conference of applied psychology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی