نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، مهر ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

First International Conference on Accounting and Management

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط ،شركت علمي پژوهشي اميد پژوه آتيه كردستان -دانشگاه كردستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت