اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند، خرداد ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند

The first international artificial intelligence and smart car conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند

اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند مراجعه فرمایید.