نخستین همایش "هوش مصنوعی و فناوری های آینده نگر"، آبان ماه ۱۴۰۲

نخستین همایش "هوش مصنوعی و فناوری های آینده نگر"

The 1st Conference on Artificial Intelligence and Future Technologies (ICAIFT2023)

پوستر نخستین همایش "هوش مصنوعی و فناوری های آینده نگر"

نخستین همایش "هوش مصنوعی و فناوری های آینده نگر" در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش "هوش مصنوعی و فناوری های آینده نگر" مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش "هوش مصنوعی و فناوری های آینده نگر"