کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم، خرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

International Conference on Agricultural, Environmental and Natural Resources in the third millennium

پوستر کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان -اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم