اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت

First International Conference on Applied Economics and Business

پوستر اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۴ توسط ،شركت دانش محور ارتاخه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت