چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

The 4th International confrence on Banking Services Marketing

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۱ توسط مرکز بازاریابی خدمات مالی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی محورهای همایش
1- تکنیک های اثربخش بازاریابی منابع و مصارف بانکی
2- مدیریت ارتباط با مشتریان خدمات بانکی با رویکرد کسب سود
3- فنون شناسایی، جذب و حفظ مشتریان ارزنده در سطح ستاد، منطقه و شعب
4- تکنیک ها و مهارت های اثربخش عرضه و فروش خدمات بانکی در شعب
5- مکانیزم های عملی بازاریابی خدمات الکترونیکی
6- نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ایجاد، توسعه و تقویت برند خدمات بانکی
7- مدیریت خدمات نوین بانکی: از ایده یابی تا افول
8- قیمت­گذاری ترفیعی خدمات و سپرده های بانکی
9- فنون مذاکره با مشتریان خدمات بانکی در شرایط دشوار
10- برنامه­ریزی جهت ارتقای اثربخشی کانال­های ارائه خدمات به مشتریان

مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی