هشتمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، تیر ماه ۱۳۸۸

هشتمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران

8th Iranian Biannual Seminar of Electrochemistry

هشتمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید.