کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، اسفند ماه ۱۳۹۰

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

National Congress of genetic resources and biodiversity

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی