چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه، آبان ماه ۱۳۹۰

چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

4th Broadcasting Engineering Conference

پوستر چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایراندانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايرانسازمان صدا و سيما، IEEE Iran Section، انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران،انجمن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه