همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نظر به اینکه کشور ما در منطقه کم بارش کره زمین قرار گرفته و بخش عمده آن را مناطق خشک تشکیل می دهد، با توجه به نیاز فراوان به آب در کشاورزی و منابع طبیعی به سایر گروه های تولیدی، این امر اصلی ترین بحران در بخش های ذکر شده تلقی می شود که نتایج آن را بویژه در سال های اخیر به وضوح مشاهده می نماییم. هدف از اجرای این همایش گردآوری محققان برجسته کشور و ارایه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در زمینه های مرتبط با آب است که در محورهای زیر برگزار می شود:

  • به نژادی و کم آبی
  • به زراعی و کم آبی
  • روش های جمع آوری و حفاظت آب (دانش بومی و روشهای نوین)
  • راهکارهای افزایش راندمان آبیاری
  • اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
  • اقلیم و خشکسالی
  • استفاده از آبهای نامتعارف


مقالات پذیرش شده در همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی