همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، آبان ماه ۱۳۸۸

همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

National Conference on Water Crisis in Agriculture and Natural Resources

همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی