اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

The First National Conference on Novel Technologies in Oil and Gas Industries

پوستر اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه در شهر امیدیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز