همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

National Conference on Art, Culture, History and Production of Handmade Carpets of Iran and the World

پوستر همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان