اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها، خرداد ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها

پوستر اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماكو در شهر ماکو برگزار گردید.