اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

The first national conference on knowledge management in educational organizations

اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات در شهر محلات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی