اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین، آبان ماه ۱۳۸۷

اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

The first congress of applied technologies and methods in the earth sciences

اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات در شهر محلات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین