همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران

National Conference on the History of Resistance Economics in Iran

پوستر همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران

همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات،دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات در شهر محلات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران