پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار، خرداد ماه ۱۴۰۲

پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار

The 5th National Civil Engineering Conference

پوستر پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار

پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، در شهر خمینی شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت ساختمان هوشمند و پایدار