اولین همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد خمینی شهر، اسفند ماه ۱۳۸۸

اولین همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد خمینی شهر

اولین همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد خمینی شهر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر در شهر خمینی شهر برگزار گردید.