دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

The Second National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering

پوستر دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا،دانشگاه ازاد اسلامي واحد فسا در شهر فسا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر