همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

National Conference on Pathology of Youth Issues

پوستر همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در شهر فلاورجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان