همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز

National Conference on Nanotechnology and Green Chemistry

پوستر همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز

همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز